Facebook SDK

ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP
SD NEGERI AYORISET II
TAUN AJARAN 2009-2010

Pangajaran: Bahasa SundaNami  :
Kelas: III  ( Tilu)
Peunteun
Tawisan
Dinteun/Kaping: Rebo, 24 Maret 2010
Guru
Sepuh murid
Waktos: 09.30 – 11.00

                                                                                                                                   


Maca dongeng
“Si Kabayan Ngala Nangka”

Si kabayan dititah ngala nangka ku mitohana. “Nukolot ngala nangka teh Kabayan! “ceuk mitohana. Kencling si Kabayan indit ka kebon, nyoren bedog rek ngala nangka. Barang tapi ka kebon, si Kabayan alak-ilik kana tangkal nangka. Manggihan hiji nu geus kolot tur gede pisan. Tuluy wae nangka teh ku si Kabayan dipalidkeun ka walungan. “Jung wae balik ti heula, da geus kolot ieuh” ceuk si Kabayan nyarita ka nangka. Barang nepi ka imah, si Kabayan ditanya kumitohana. 
“Kabayan menang teu ngala nangka teh?” komo wae meunang mah, aya gede, nya kolot”. Tembal si Kabayan.
“Mana atuh nangkana?” Tanya mitohana. “har naha can datang kitu? Apan tadi nangka teh di palidkeun sina balik tiheula”. Ceuk si Kabayan.
Ari maneh mani bodo-bodo teuing, moal enya nangka bisa balik sorangan, “mitoha si Kabayan keuheuleun pisan.
Dicutat tina buku Jurig Kabayan
Kenging Tini Kartini

I. Pek jawab pananya di handap ieu dumasar kana wacana dongeng!
  1. Naon judul dongeng di luhur teh?
  2. Saha nu nitah si Kabayan ngala nangka?
  3. Nangka nukumaha nu diala ku si Kabayan?
  4. Dikumahakeun eta nangka teh?
  5. Jadi saha nu bodo dina eta dongeng teh?

II. Lengkepan kalimah di handap ieu!
1.Cing ciripit                                                                                                                                                         Tulang . . .  kacapit
2.Cing cang keling                                                                                                                                               Manuk cing kleng . . . .
3.G-b-o-o-r  jadi kalimah
4.U-b-a-s-g-n jadi kalimah . . . .
5.Manuk, papatong, kukupu sasatoan nu bisa . . . .

III. Lengkeupan kalimah di handap ieu make kecap nu geus disadiakeun!
1.Curug Cijalu ayana di kota . . . .                                                  a. Bogor
2.Tangkuban Parahu ayana di kota . . . .                                     b. Subang
3.Pangandaran ayana di kota . . . .                                                c. Ciamis
4.Waduk darma ayana di kota . . . .                                              d. Cirebon
5.Kebon raya Bogor ayana di kota . . . .                                       e. Kuningan
6.Tukang moro leuweng disebut . . . .                                        f. palika
7.Tukang macul di sawah disebut . . . .                                       g. paninggaran
8.Tukang ngala lauk di laut disebut . . . .                                    h. pamoyang
9.Tukang ngabantuan nu ngajuru disebut                                i. paraji
10.Tukang teulem disebut                                                                 j. patani

IV. Jieun kalimah dumasar kana kecap di handap ieu!

1.Kebon binatang
2.Tangkuban perahu
3.Kasehatan
4.Diajar
5.Sakola

Post a Comment

Berkomentar sesuai dengan judul blog ini yah, berbagi ilmu, berbagi kebaikan, kunjungi juga otoriv tempat jual aksesoris motor dan mobil lengkap

Lebih baru Lebih lama