Facebook SDK

Banyak makhluk laut mampu melihat ke se­gala arah sekaligus. Kebanyakan Ikan mempunyai mata­ pada kedua sisi kepala sehingga penglihatan dapat menyapu 360° penuh, Makhluk lain, misalnya ketam canggah mernpunyai mata yang bertangkai sehingga dapat digerakkan ke mana-­mana un­tuk rnernperluas horison penglihatannya,  Keong ratu yang besar dan mengembara di laut mempunyai mata yang terletak di ujung dua bilah sungut pan­jang. Siput darat yang lebih kita kenal juga mempunyai dua bilah sungut mirip tanduk yang agak peka cahaya dan melengkapi daya mata pada pangkal sungut tersebut.
  Celestial Eye Goldfish "ikan mas jepang penatap surga"
Celestial Eye Goldfish "ikan mas jepang penatap surga"

Pembiakan selektif bertahun ­tahun menghaslikan dua ikan emas jepang yang matanya menghadap langit dan karenanya disebut "peratap surga" 

Penempatan mata ikan ­ menghadap keatas, ke bawah, ke samping­ tergantung da­ri lingkungan, Tetapi yang istimewa adalah memah. Pada awal hidupnya ikan itu bere­nang tegak biasa dengan mata pada kedua si­si kepala. Tetapi setelah ikan tumbuh, badan­ nya menjadi bulat dan datar, dan berenang-nya di dasar dengan posisi ­miring. Dalam pa­da itu satu matanya berpindah temput sehingga setelah dewasa memah mempunyai dua mata yang semuanya menghadap ke atas.
Mata majernuk pada tangkai yang dapat di­gerakkan memberikan horison penglihatan 360 derajat pada ketam canggah ini.
Mata majernuk pada tangkai yang dapat di­gerakkan memberikan horison penglihatan 360 derajat pada ketam canggah ini. 
MATA JALANG KETAM CANGGAH
Bila. berada dalarn pasir pelindungnya ketam dapat meng­angkat matanva bagaikan periskop dan menariknya kembali begitu nampak tanda ba­haya. Meskipun tak seawas mata manusia da­lam membentuk citra, mata ketam cang­gah bcgitu peka gerak sehingga dapat menge­tahui gerak lambat matahari melintasi langit.

Post a Comment

Berkomentar sesuai dengan judul blog ini yah, berbagi ilmu, berbagi kebaikan, kunjungi juga otoriv tempat jual aksesoris motor dan mobil lengkap

Lebih baru Lebih lama