Facebook SDK

ULANGAN TENGAH SEMESTER II
SD NEGERI SUKAMANDI II
TAHUN PELAJARAN 

Nama :
Nilai
Tanda tangan

Guru
Orang TuaMata Pelajaran   : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas                  : III (Tiga)
Hari / Tanggal    : Senin, 22 Maret 
Pukul                  : 09.30 – 11.00
 
I . Berilah tanda silang (x) pada huruf A, B, C atau D di depan jawaban yang benar !
1.   Kehormatan diri disebut juga . . . .
A. harga diri                   B. harga jual                C. harga pas          D. harga hormat                     


2.   Salah satu tempat untuk memupuk dan membentuk harga diri adalah . . .
     A. lingkungan keluarga                                       C.  lingkungan alam
  B. lingkungan hutan                                            D. lingkungan laut

3.   Harga diri sejati berarti . . . .
   A. bersikap sombong                
   B. bersikap meremehkan orang lain      
   C. gengsi dengan kekurangannya
   D. mengakui segala kekurangan dan kelemahan diri sendiri secara wajar.

4.   Keuntungan mempunyai harga diri salah satunya . . . .
   A. diabaikan orang lain                                      C.  memiliki banyak kawan
   B. sukar mendapat teman                                  D. diremehkan orang                                                 

5.   Perasaan rendah diri disebut juga . . . .
A. sombong                    B. minder                    C. congkak                  D. putus asa               

6.   Ika berasal dari keluarga miskin, sikap saya adalah . . . .
      A. mengejeknya                                                 C.  mengajak berteman
      B. menertawakan                                               D. menyukainya

7.   Jika kita kalah dalam suatu pertandingan sikap kita . . . .
      A. protes sama juri         B. marah - marah         C. tidak terima                        D. menerima dengan lapang dada

8.   Ketika kita menemukan dompet dipinggir jalan, maka sikap kita  . . . .
      A. mengembalikannya   B. menyimpannya       C. memakainya           D. pura-pura tidak tahu

9.   Kejujuran harus selalu ada dalam diri kita agar . . . .
A. dijauhi teman                                                C. diremehkan teman
      B. disenangi teman                                            D. dimusuhi teman  

10. Harga diri suatu bangsa tergantung dari sikap . . . .
A. presiden                     B. tentara                    C. mentri negara          D. seluruh warga negara

11.Kita harus selalu bersikap . . . terhadap orang tua.
A. cuek                           B. sopan                      C. membangkang        D. melawan

12.Bertemu dengan tetangga, sebaiknya kita . . . .
A. diam saja                   B. lari                          C. bertegur sapa          D. buang muka


13.Apabila ada teman kita yang sukses dan berhasil, sikap kita . . . .
A. ikut senang                B. memusuhinya         C. iri dan dengki         D. sakit hati 

14.Sikap kita terhadap seorang adik harus . . . .
A. mau menang sendiri                                      C. menyayangi
      B. acuh tak acuh                                                D. sering dimarahi

15.Di bawah ini perilaku buruk dalam kehidupan sehari – hari,  kecuali . . . .
A. bersikap sombong                
B. bersikap meremehkan orang lain      
C. gengsi dengan kekurangannya
   D. mengakui kesalahan sendiri

II. Isilah titik – titik dibawah ini dengan benar !

1.Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna karena memiliki  . . . .
2.Menjaga harga diri dengan perbuatan yang . . . .
3.Orang yang memiliki harga diri kurang baik akan  . . .  orang lain.
4.Berbicara dengan orangtua harus . . . .
5.Waktu mengerjakan ulangan tidak boleh . . . .
6.Bila ada teman yang sakit sebaiknya kita  . . . .
7.Kebersihan sekolah adalah tanggung jawab  . . . .
8.Manusia tidak dapat hidup sendiri, karena manusia sebagai makhluk . . . .
9.Jika kita berbuat salah cepatlah minta kita  . . . .
10.Sebelum berangkat ke sekolah kita harus  . . . kepada orang tua

III. Jawablah pertanyaan di bawah ini !
1.Sebutkan perbuatan yang membuat harga diri menjadi tidak baik!
2.Dilingkungan mana saja kita harus menjaga diri ?
3.Sebutkan contoh perilaku menjaga harga diri di masyarakat !
4.Apa yang terjadi bila perbuatan menyontek diketahui oleh guru ?
5.Apa ciri siswa yang memiliki harga diri yang baik ?

Post a Comment

Berkomentar sesuai dengan judul blog ini yah, berbagi ilmu, berbagi kebaikan, kunjungi juga otoriv tempat jual aksesoris motor dan mobil lengkap

Lebih baru Lebih lama